کـاربرد : جديدترين دستگـاه خاک ورزي بدون زير و رو کردن خاک ، به منظور نفوذ در خـاک و شکستن لا يه هاي سخت زيرين و همچنين جهت شخم زدن و خرد کردن کلوخ ها بکار مي رود . استفاده از دستگاه چيزل مرکب باعث حفظ بقاياي گياهي در سطح خاک شده و براي جلوگيري از فرسايش و تبخير سطحي رطوبت بسيار حائز اهميت مي باشد .

 

chizel1

درباره ما

شرکت ابتکار هاشمی(شرکت ابتکار بروجن-نام اسبق)در سال 1362 فعالیت خود را در زمینه تولید ادوات کشاورزی و سایر دنباله بندهای تراکتور شروع و با هدف افزایش کیفیت و جلب رضایت مشتری فعالیت خود را در این راستا ادامه داده است...

موقعیت ما در نقشه